Přihláška a všeobecné podmínky

Jak se přihlásit na pobyt:

1. Informujte se na volné chatky a termíny na tel. 605 210 444 nebo e-mail: info@chatkychorvatsko.cz

    cachaloupka@seznam.cz 

2. V případě Vašeho zájmu o rezervaci Vám zašleme přihlášku k vyplnění. 

3. Doplníte námi požadované údaje ( jméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo pasu )

   a přihlášku odešlete do CA (emailem, poštou, osobně) 

3. Po obrdžení přihlášky Vám doplníme tyto údaje: 

  • číslo smlouvy = variabilní symbol
  • číslo chatky
  • termín pobytu
  • celkovou cenu v Kč (slevy na děti budou uplatněny podle data narození))
  • informace o výši platby v Chorvatsku v €
  • datum splatnosti
  • číslo účtu

4. Způsob platby - bankovním převodem, poštovní poukázkou, v hotovosti       

5.Po připsání Vaší platby na účet,  Vám bude zaslána potvrzená přihláška zpět.

6. Přihlášku si vezměte s sebou do Chorvatska.


Všeobecné informace ke stažení ve formátu DOC (Word)
Všeobecné informace ke stažení ve formátu PDF (Acrobat Reader)